podnikatelský temperament

Jaký je váš podnikatelský temperament?

Určitě jste slyšeli o typologii temperamentu podle Hypokrata, která popisuje čtyři osobnostní typy –  cholerika, sangvinika, flegmatika a melancholika. 

 

TYPOLOGIE TEMPERAMENTU PODLE ERICKSONA

Z této typologie vychází kniha Thomase Eriksona V obklíčení idiotů, která rozděluje lidi do čtyř typů – na červené, žluté, zelené a modré.

 • červení lidé (podle Hypokrata cholerici) – jsou podle Eriksona dominantní, vůdčí, inovativní, tvrdě pracující, ambiciózní a rychlí. Jsou to nejvzácnější temperamentní typy. Je pro ně důležitý úspěch, nebojí se postavit se do opozice a stát si za svým. Také jim to velmi rychle myslí. Jsou to přirození leadeři, kteří jsou schopni dosahovat svých cílů. Jsou motivováni touhou dominovat nad druhými nebo je vést. Mezi jejich silné vlastnosti patří také síla, nezávislost a efektivita. Na druhou stranu ale na druhé působí arogantně, egocentricky a kriticky. Druzí na nich také nemají rádi to, že je červení neustále do něčeho tlačí. 
 • žlutí lidé (sangvinici) – jsou ti, kteří jsou extrovertní, přátelští, idealističtí, přesvědčiví a dobrosrdeční. Jsou to sociální lidé, kteří si udělají přátele kdykoliv a kdekoliv. Rádi baví a inspirují druhé. Milují být středem pozornosti. Jsou motivováni touhou inspirovat druhé a mít na ně vliv. Mezi jejich silné stránky patří jejich společenskost, aktivita a optimismus. Mají dobrý smysl pro humor a jsou oblíbení. Mezi jejich slabé stránky patří chaotičnost a neorganizovanost – je pro ně těžké dodržovat čas, termíny a udržet pozornost. Na druhou stranu ale umí dobře řešit problémy – i ty, do kterých se sami dostali.
 • zelení lidé (flegmatici) – jsou v populaci nejvíce zastoupeni. Jsou stabilní, mírní, klidní, vyrovnaní a uvážliví. Mají rádi svůj klid a rutinu. Naopak nemají rádi kritiku, překvapení a změnu plánů. Ve společnosti jsou považováni za stabilní, trpělivé, pečující lidi, které jen tak něco nevyvede z rovnováhy. Jsou motivováni touhou po stabilitě, bezpečí a jistotě. Druzí je mají rádi za jejich nekonfliktnost, přátelskost, mírnou povahu a trpělivost. Mezi jejich negativní vlastnosti patří to, že jsou pasivní, nerozhodní a že často nemají dostatek ambicí.
 • modří lidé (melancholici) –  jsou svědomití, introvertní a velice perfektcionističtí. Jsou orientováni na detaily, kvalitu a chtějí, aby vše bylo dokonalé. Mají rádi strukturu a řád, který jim dodává pocit bezpečí. Jsou motivováni dodržováním pravidel a děláním věcí, tak, jak se dělat mají. Mezi jejich pozitivní vlastnosti patří logika a schopnost analýzy. Lidé je oceňují za jejich dochvilnost, pečlivost a odpovědnost. Na druhou stranu se ale mohou v přemíře detailů utopit a každé rozhodnutí jim trvá velice dlouho, protože potřebují shromáždit spoustu informací. Chtějí, aby vše bylo správné a podle pravidel. To jim do života přináší úzkosti a nedorozumění s druhými lidmi. 

 

TYPOLOGIE TEMPERAMENTU PODLE HAMILTONA

Roger James Hamilton ve své knize Mapa ke skutečnému bohatství převedl podobnou typologii na podnikání a vytvořil tzv. dynamiku bohatství. Podle jeho teorie má každý podnikatel své silné stránky a osobitý talent – svého génia, kterého by měl rozvíjet. Zároveň má podle něj každý podnikatel také svou specifickou cestu, jak podnikat a dosáhnout úspěchu a bohatství. Pokud po ní kráčí v souladu se svým géniem, půjde se mu lépe a dosáhne úspěchu rychleji.

Hamilton rozděluje podnikatele podle čtyř génií.

 1. Génius dynama, který vyniká v tvorbě (je podobný cholerickému temperamentu) a je tak skvělý pro podnikání založeném na produktech. Podnikatelé, kteří mají génia v dynamu, jsou skvělí v inovacích a ve vytváření nových produktů, protože dokáží dobře odhadnout budoucnost. Nedokáží se ale příliš zaměřit na detaily a dotahovat věci do konce.Taky nejsou dobří v organizování a pečování o druhé.
 2. Génius plamene, který vyniká v komunikaci a propojování (je podobný sangvinickému temperamentu) a je tak skvělý pro podnikání založeném na komunitách. Podnikatelé, kteří mají génia v Plameni, jsou skvělí v komunikaci a v mluvení. Umí skvěle naslouchat, vyprávět příběhy, spojovat a propojovat druhé. Nejsou moc dobří v plánování, analýze a v zaměření se na systém.
 3. Génius tempa, který vyniká v péči (je podobný flegmatickému temperamentu) a je tak skvělý pro podnikání založeném na službách. Podnikatelé, kteří mají génia v Tempu, jsou praktičtí a zvládají mnoho aktivit. Dokáží skvěle pečovat o druhé a vnímat jejich potřeby. Můžete se na ně spolehnout – co řeknou, to splní (a ještě správně a včas). Nemají rádi mluvení na veřejnosti a nejsou ani příliš kreativní a inovativní.
 4. Génius oceli, který vyniká v detailech (je podobný melancholickému temperamentu) a je tak skvělý pro podnikání založeném na systémech.Podnikatelé, kteří mají génia v Oceli, jsou zaměření na detail a usilují, aby vše bylo dokonalé a podle pravidel. Jsou skvělí v analýze – dají si na čas, aby shromáždili všechna potřebná data. Milují systémy a řád. Nejsou moc dobří v komunikaci. Také jsou introvertní a nevyhledávají kontakt s lidmi.

Hamilton uvádí, že s géniem je to jako se sportem. Když máte přirozené nadání jako golfista, proč byste se měli celý život snažit uspět jako hráč fotbalu? Stejné je to s podnikáním. Pokud milujete lidi, budete trpět v byznysu založeném na systémech. A naopak, pokud milujete detaily a pravidla, budete trpět v byznysu založeném na komunitách. To samé platí u podnikání založeném na službách, které je výrazně odlišné od podnikání založeném na produktech.

TŘI PODNIKATELSKÁ PÁSMA

Dovolte mi ještě malé odbočení.

Každý génius má také svou jedinečnou cestu vzhůru. V této spojitosti Hamilton zmiňuje tzv. Maják bohatství, který má tři pásma:

 • základní pásmo – tato úroveň je o ovládnutí finančního života a pracovních návyků
 • podnikatelské pásmo – tato úroveň je o ovládnutí trhu a podnikání
 • alchymistické pásmo – tato úroveň je o globálním dopadu na život lidí

Knihu Mapa ke skutečnému bohatství vám velmi doporučuji přečíst, protože v ní najdete hodnotné rady a typy, jak postupovat nahoru majákem bohatství přímo pro vašeho génia – například pokud chcete přejít ze základního pásma do podnikatelského – typicky pokud se rozhodnete opustit zaměstnání a začít podnikat (nebo pokud se nacházíte v podnikatelském pásmu a chcete se v něm dostat výš).

 

TŘI ÚROVNĚ PODNIKATELSKÉHO PÁSMA

V podnikatelském pásmu najdete tři úrovně – sólistu, hráče v orchestru a dirigenta, které souvisejí s tím, jak jste na tom v podnikání se spoluprací a řízením druhých lidí.

 • sólista – když sólista hraje na nástroj, hraje hudba, když přestane, přestane hudba znít – v podnikání je to typická OSVČ – když pracuje, vydělává, když přestane pracovat, nevydělává
 • hráč v orchestru – toto je velmi důležitá úroveň, kde se každý podnikatel, který chce růst, musí naučit spolupracovat s druhými, aby společně vydělávali peníze (tzn. hrát dohromady a harmonicky se doplňovat, aby hrála hudba)
 • dirigent – toto je další důležitá úroveň, kde se podnikatel musíte naučit řídit týmy, které mu přináší peníze (dirigovat orchestry, které budou hrát)

Pojďme se ale vrátit k nejdůležitější otázce této lekce. Pokud tedy znáte svého génia, který typ podnikání vám nejvíce sedí?

ČTYŘI PODNIKATELSKÉ MODELY

Podle typů génia se dá podnikání rozdělit na čtyři modely:

 • podnikání založené na produktech – pokud chcete neustále růst, milujete inovace a pokud trpíte, když máte dlouhodobě o něco nebo někoho pečovat, je pro vás byznys založený na produktech to pravé. Využijete zde svou schopnost tvořit a schopnost hledět do budoucna. Ta je totiž v tomto druhu podnikání velmi důležitá. Podnikatelé, kteří vytvářejí produkty, se objevují v začátcích daného oboru, ještě před tím, než se obor začne nasycovat lidmi, výrobky a konkurencí. Tím, že inovují, posouvají věci v daném oboru kupředu a podílejí se na jeho vytváření. Někdy ale přesně nemohou vědět, jak jejich produkt bude přijat a možná kolem něj také ještě není vytvořeno publikum.
 • podnikání založené na komunitách – pokud milujete konverzaci, komunikaci, spojování a propojování lidí, budete při podnikání založeném na komunitách jako doma. Dokážete kolem sebe totiž vytvořit skupinu lidí, která má něco společného a dát jim pocit, že do ní patří. Když dáte lidem možnost společně růst, sdílet, ovlivňovat jeden druhého, pomáhat si a podporovat se navzájem, dokážete vytvořit něco víc než jen skupinu – dokážete vytvořit komunitu, se kterou budou její členové cítit sounáležitost a kde budou cítit, že každý v ní má své místo. V dnešní době můžete podnikat tak, že například zpoplatníte členům vstup do komunity. Další možností je navázání spolupráce s podnikateli, kteří tvoří produkty. Vy máte lidi ve skupině, kteří mají stejný zájem a potřebu, ale nemáte produkt. Podnikatelé, kteří vytvářejí produkty, sice produkt mají, ale nemají vytvořené komunity, kde by je mohli prodávat. Tím, že se spojíte, můžete oba dva dosáhnout skvělých výsledků. 
 • podnikání založené na službách – pokud jste nekonfliktní, trpěliví lidé, kteří mají cit pro to, co a v jaký čas vaši zákazníci potřebují, pak vám bude vyhovovat podnikání ve službách. Možná nemáte zapotřebí honit se a vytvářet stále nové a nové věci, protože máte rádi svou zajetou rutinu. Zákazníci vám důvěřují a vy máte díky své empatii schopnost postarat se o to, aby byli s vašimi službami spokojení a aby o vás pověděli svým přátelům a známým. Pro podnikatele ve službách je také důležitá vytrvalost, díky které dokáží vybudovat širokou klientskou základnu. Tím, že nemají rádi kritiku, mohou mít také někdy sklony zápasit s udržením hranic mezi nimi a zákazníky. Často podnikají v oborech, které mají rozšířený trh, a ve kterých je už přítomno hodně zákazníků i konkurence. Je pro ně také přirozené podnikat na lokální bázi (např. kadeřnice, fotografové) nebo pod nějakou zavedenou značkou (např. realitní makléři, finanční poradci).
 • podnikání založené na systémech – když už má nějaký obor natolik rozšířený trh, přicházejí na řadu podnikatelé a jejich firmy, které nabízejí systémy – účetní, právní, e-mailingové nebo třeba platební. Kde by byl svět bez automatizací a aplikací, které můžeme využívat a soustředit se dál na svou práci? Díky těmto podnikatelům je možné například automatizovat prodej produktů, mít aplikaci pro naší komunitu nebo účetní systém pro podnikání ve službách. 

 

Pokud už znáte, jaký typ podnikání vám nejlépe sedí, je na čase položit si pár otázek:

 • Je mé podnikání založené na mém podnikatelském géniovi?
 • Pokud ne, pak jaké změny mohu ve svém podnikání udělat, aby lépe vystihovalo mé silné stránky a přirozené schopnosti?
 • Pokud ano, pak jakým způsobem můžu spolupracovat s dalšími podnikateli, kteří mají odlišného génia? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Načerpejte inspiraci, získejte užitečné tipy a stáhněte si zdarma hodnotné online produkty. 

V sekci získáte tipy na knihy a užitečné nástroje, e-book, Showit šablonu zdarma, doporučení na inspirativní podnikatelky a ochutnávku přednášek z LUCIES online. 


inspirativní sekce

Inspirace, tipy & zdroje pro vaše podnikání