Fakturační údaje

SLUŽBY

Lucie Schweinerová, DiS., MBA
Lipanská 180/1, Říčany, 251 01
IČO: 86970968

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 

Neplátce DPH.


ONLINE PRODUKTY


LUCIES s.r.o.
Lipanská 180/1
25101 Říčany

IČO: 09481028 

Společnost zapsaná do obchodního rejstříku.
Spisová značka C 336847/MSPH Městský soud v Praze

Neplátce DPH.

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
LUCIES s.r.o.
Lipanská 180/1
25101 Říčany

IČO: 09481028 

Společnost zapsaná do obchodního rejstříku.
Spisová značka C 336847/MSPH Městský soud v Praze

Jsme poskytovatelem služeb, digitálního obsahu a licencí („služby“). Při poskytování těchto služeb a při Vaší návštěvě našich webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje. Vaše údaje chráníme a nakládáme s nimi vždy podle platných právních předpisů. 

V našich zásadách zpracování osobních údajů Vám níže vysvětlíme:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme, 
 • proč to děláme, 
 • jak s nimi nakládáme,
 • jak a kde je získáváme,
 • komu je poskytujeme,
 • jaká máte práva.


Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud

 • Vám poskytneme naše služby,
 • spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si e-maily anebo jiné elektronické zprávy či pokud vyplníte formulář na webu www.lucies.cz),
 • navštívíte web www.lucies.cz.


Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • plníme smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli – poskytujeme Vám naše služby („smlouva“)
 • komunikujeme spolu, odpovídáme na Vaše dotazy („komunikace“)
 • marketingové účely – zasílání newsletteru a obchodních sdělení („marketing“)
 • chráníme svůj oprávněný zájem („oprávněný zájem“)
 • plníme právní povinnosti („právní povinnosti“)
 • navštěvujete naše webové stránky („webové stránky“)


Jaké osobní údaje zpracováváme a kdy je zpracováváme?

 • jméno a příjmení – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • e-mail – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • telefon – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • IČO, DIČ – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • adresa – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • datum narození – smlouva, komunikace, právní povinnosti
 • číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • přihlašovací přístupy do aplikace - smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • url adresa webu - smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • další informace, které mi poskytnete – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • informace o procházení webu (cookies, IP adresa) – webové stránkyJak dlouho osobní údaje ukládáme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je stanovena v právních předpisech či po nezbytnou dobu vzhledem k účelům jejich zpracování. 

Doba zpracování záleží na důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme:
 • smlouva, objednávka – 10 let od skončení smlouvy
 • komunikace – do okamžiku, než komunikace skončí
 • marketing – dokud máme Váš souhlas
 • oprávněný zájem – to je různé a řídíme se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky
 • právní povinnosti – to je různé a řídíme se při tom právními předpisy


Kdy Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu?

Pokud od nás dostáváte newsletter nebo obchodní sdělení a nikdy jste předtím nebyli naším klientem, pak Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat – kliknutím na odhlášení v e-mailu, který jste dostali anebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu. 


S kým osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely uvedené výše. Ne vše, co s nimi souvisí, ale dokážeme zvládnout sami. Proto někdy musíme v nezbytném rozsahu osobní údaje sdílet s někým, kdo nám s různými technickými věcmi pomáhá.

Pro provoz webové domény, webových stránek a e-mailu využíváme web forpsi.org provozovaný INTERNET CZ, a.s., IČ: 26043319, sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1245.

Pro provoz e-mailu dále využíváme službu Gmail provozovanou Google Ireland Limited, se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

Pro provoz webových stránek používáme službu Showit provozovanou Showit Inc., sídlem 2490 S Gilbert Rd, Chandler, 85286, Arizona, Spojené státy americké. Showit se zavázal k dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR nařízení“).

Pro provoz cloudu a online platby využíváme službu Thrivecart poskytovanou WebActix Ltd, se sídlem 6 Boulder Lane, Pyes Pa, 3112 Tauranga, Nový Zéland. Nový Zéland je dle rozhodnutí Evropské komise bezpečnou třetí zemí zajišťující odpovídající úroveň ochrany.
Pro sledování návštěvnosti webu využíváme službu Google Analytics provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

Pro rozesílání newsletterů používáme službu Flodesk provozovaný Flodesk Inc., sídlem 125 Railroad Avenue, Suite 204, Danville 94526, California, Spojené státy americké. Flodesk se zavázal k dodržování GDPR nařízení.

Pro provozování blogu používáme Wordpress provozovaný Automattic Inc., se sídlem 60 29th Street, Suite 343, San Francisco 94110, California, Spojené státy americké. Wordpress se zavázal k dodržování GDPR nařízení.

Pro komunikaci s klienty používáme službu Mighty Networks poskytovanou Mighty Software Inc., sídlem 530 Lytton Ave, Palo Alto 94301, California, Spojené státy americké. Mighty Networks se zavázal k dodržování GDPR nařízení.

Pro online porady užíváme aplikaci Zoom provozovanou Zoom Video Communications, Inc., se 55 Almaden Boulevard, San Jose 95113, California, Spojené státy americké. Zoom Video Communicastions se zavázal k dodržování GDPR nařízení.

Při poskytování služeb spolupracujeme s Terezou Šafrovou, IČ: 09990631, K Netlukám 1472/8, 104 00, Praha 10 – Uhříněves, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 22.

Účetnictví nám zpracovává Alexandra Brányiková, IČ: 74118293, sídlem Obora 25, 331 51 Obora, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kralovice.

V zákonem stanovených případech jsme povinni některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení, soudům či dalším orgánům veřejné moci.

Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?

právo na přístup – pokud chcete vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se nás zeptat a získat k nim přístup.

 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných – pokud si myslíte, že o Vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu a doplnění.
 • právo na výmaz – pokud nás požádáte, smažeme osobní údaje, které již nejsou potřebné, jsou protiprávní, nemáme důvody pro jejich zpracování nebo již nemáme zákonnou povinnost k jejich zpracování.
 • právo na omezení zpracování – pokud nás požádáte o omezení zpracování, tak Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme nebo uchováme nebo provedeme jiné úkony zpracování.
 • právo na přenositelnost – pokud nás požádáte, předáme Vaše osobní údaje třetím subjektům. Vaší žádosti nevyhovíme, pokud by byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob.
 • právo vznést námitku – pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a my neprokážeme závažný oprávněný důvod zpracování, který převažuje nad Vašimi právy a svobodami, musíme zpracování bezodkladně ukončit.
 • právo na stížnost – pokud budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.


Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají během prohlížení našich webových stránek do Vašeho prohlížeče. Soubory cookies umožňují snadnější využití našich webových stránek a přizpůsobují jejich obsah Vašim preferencím a potřebám.

K užití cookies, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování našich webových stránek, nepotřebujeme Váš souhlas. K užití všech ostatních volitelných cookies je nutný Váš souhlas, který udělíte zakliknutím konkrétního druhu cookies. Svůj souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv na našich webových stránkách změnit nebo odvolat.

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

 • Nutné cookies - tyto cookies jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování našich webových stránek. K jejich užívání nepotřebujeme Váš souhlas.
 • Analytické cookies - tyto cookies nám umožňují sledovat a porozumět, jak užíváte naše webové stránky


Co ještě potřebujete vědět?

Pokud máte ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište nám na e-mail olala@lucies.cz. 

Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

V Praze dne 28.9. 2022.

LUCIE S. s.r.o.
Lucie Schweinerová
jednatelka

Kým byste byla, kdybyste se nebála, kdybyste o sobě nepochybovala a kdybyste mohla podnikat tak, jak chcete? Jaké by to bylo roztáhnout křídla ve vašem podnikání?

Prozkoumejte web

 | právní informace & GDPR | © 2024 LUCIES | Site credit |