Přílišná štědrost – jak ovlivňuje vaše podnikání?

Když je někdo velkorysý, pomáhá druhým a pravidelně přispívá na charitu, je to bráno jako pozitivní vlastnost. Víme přeci, že se do složité situace může dostat každý z nás a je dobře, že pokud se to stane, nebude v tom sám. Solidarita a sounáležitost jsou znakem vyspělé společnosti.

PŘÍLIŠNÁ ŠTĚDROST

Co když je ale štědrosti pro druhé příliš? Co když druhým obětujeme peníze, čas a zdroje, kterých sami máme málo nebo které ani nemáme? Někdy je těžké najít hranici toho, co je ohledně štědrosti a pomoci k druhým v pořádku a co už není. Obzvláště pro lidi, kteří mají sklony k přílišné štědrosti. Na vině totiž často bývá fakt, že nemají sami stanovené své vlastní hranice, protože jsou celý život zvyklí být tu spíš pro druhé než pro sebe.

HRANICE ŠTĚDROSTI

Jak poznáme, že už jsme hranice štědrosti ve vztahu k druhým překročili? Rozdíl dělají naše úmysly. Skutečná štědrost je možná pouze pokud sami máme nadbytek času, peněz, energie a zdrojů a rozhodneme se něco z toho nabídnout druhým. Je to příjemný pocit, že jsme mohli pro druhého něco udělat.

Nepravá štědrost nepochází z dostatku, ale z nedostatku. Tedy pokud dáváme něco, čeho máme sami málo. Na jejím pozadí je skrytá transakce, ze které očekáváme:

 • že nám druzí budou zavázáni,
 • že nás druzí budou mít rádi,
 • že nás druzí neopustí,
 • že ze sebe budeme mít dobrý pocit,
 • že nás druzí budou vnímat jako moudřejšího, bohatšího nebo chytřejšího člověka,
 • nebo že si tím zmírníme vlastní pocity viny.

Toto nastavení mysli může mít rozsáhlé negativní důsledky pro naše podnikání.

PROJEV PŘÍLIŠNÉ ŠTĚDROSTI V PODNIKÁNÍ

Jak se tedy projevuje přílišná štědrost v podnikání?

 • doručujeme obrovskou hodnotu svým zákazníkům za nízkou cenu
 • nedokážeme si držet své hranice ohledně poskytovaného času
 • necháme zákazníky, aby nerespektovali náš volný nebo rodinný čas
 • přebíráme na sebe přílišnou odpovědnost a neseme odpovědnost i za to, za co nás zákazníci neplatí
 • pokud uděláme i jen drobnou chybu, přehnaně ji zákazníkům kompenzujeme
 • jsme pro zákazníky k dispozici i poté, co jim naše služba nebo produkt byla doručena
 • jsme naštvaní na naše zákazníky, protože přirozeně nectí naše hranice (které jsme ale nenastavili)
 • jsme na sebe naštvaní, že se sebou necháme “orat”
 • máme pocit, že si naši zákazníci neváží toho, co vše pro ně děláme (a sami si často nevážíme své práce)
 • často máme pocity vyhoření, které jsou důsledkem toho, že toho tolik děláme a tak málo se nám toho vrací zpět
 • potlačujeme svůj hněv vůči zákazníkům, i když víme, že až se nahromadí, tak to vždy někde praskne 
 • můžeme se u nás objevit deprese nebo můžeme chtít úplně praštit s podnikáním – chceme udělat cokoliv, co nás ochrání před tím, abychom se vyhnuli dalším negativním důsledkům, které si sami způsobujeme svou přílišnou štědrostí
 • můžeme se cítit osaměle – nadměrná štědrost je transakční záležitost a proto dává vzniknout vztahům, které jsou transakční a nejsou zdravé
 • můžeme si plést své obchodní vztahy s přátelstvím a být pak rozčarovaní, pokud si uvědomíme, že pro naše zákazníky jsme jen poskytovatelem služby nebo produktu
 • můžeme zjistit, že přehnaným dáváním a ohledy na ostatní se z našeho podnikání stal jen drahý koníček, který slouží druhým, ale neslouží nám a našim cílům
 • můžeme mít tendenci barterovat své hodnotné služby za služby, které nepotřebujeme nebo nám nepřinesou takovou hodnotu

Pokud jste se v mnoha těchto bodech poznali, nejspíš vás zajímá, co s tím můžete dělat, aby vám přílišná štědrost neničila vaše podnikání. Pojďme se tedy společně podívat na to, co se dá dělat.

JAK PRACOVAT NA PŘÍLIŠNÉ ŠTĚDROSTI?

Jak můžeme zapracovat na své přílišné štědrosti? Nejdříve je dobré uvědomit si kořeny, ze kterých přílišná štědrost vyrůstá. Velmi často si přílišnou štědrost neseme z dětství, kdy jsme získali pocit, že na to, aby nás rodiče měli rádi (a my byli v bezpečí), musíme dělat to, co potřebují oni a nehledět na to, co potřebujeme my. 

Tento způsob myšlení se do nás hluboce vtiskne a významně ovlivňuje naše rozhodování. Můžeme také zjistit, že ani nevíme, co my sami potřebujeme, protože jsme si zvykli své vlastní potřeby dlouhodobě potlačovat.

Možná, že i naši rodiče měli stejný problém a projevovali nám také svou přílišnou štědrost, kterou nás ale ve skutečnosti zneschopňovali. Pokud za nás nadměrně přebírali odpovědnost, nemohli jsme se tedy zcela logicky naučit se převzít ji sami za sebe.

Pokud tedy dobrovolně přebíráme vysokou odpovědnost za naše zákazníky, nejenže sami neseme náklad, který nemusíme dlouhodobě unést, ale také svým zákazníkům takto vůbec nesloužíme, protože jim ve skutečnosti bráníme v tom, aby svou odpovědnost sami převzali a tím rostli.

Také je potřeba podívat se blíž na své nezdravé návyky, i když to může být bolestivé. Sem patří především uvědomění si toho, že svou přílišnou štědrostí ve skutečnosti můžeme manipulovat druhé a že to může být projevem naší kontroly. 

Pokud je cílem naší přílišné štědrosti pozdější transakce v náš prospěch, je naše přehnané dávání druhým v podstatě manipulací, při které dáváme něco, o co jsme nebyli požádáni s tím, že za to budeme chtít zpět něco, co sami potřebujeme.

Zde jsou oblasti, na kterých můžeme pracovat:

 • věnovat pozornost hledání svých vlastních potřeb a především jejich naplňování 
 • naučit se říkat ne na věci, které nám neslouží
 • učit se nastavovat si lépe své hranice
 • pracovat vědomě na harmonii mezi osobním a pracovním životem
 • uvědomovat si svou vlastní hodnotu a hodnotu toho, co poskytujeme druhým
 • pěstovat svůj vlastní pocit bezpečí, i přes to, že nebudeme manipulovat a kontrolovat druhé
 • rozvíjet upřímné, netransakční vztahy
 • naučit se neměnit své cenné zdroje za zdroje, které nepotřebujeme 
 • učit se, že zákazník není náš pán, ani náš šéf a že s ním nejsme v podřízeném stavu, ale ve stavu spolupráce

ŠTĚDROST JAKO DAR

Na závěr je potřeba říct, že s námi není nic špatně, pokud se v našem životě projevují negativní důsledky přílišné štědrosti. Jediné, co je třeba změnit je, abychom negativní projevy vyměnily za projevy pozitivní – tzn. aby nám naše chování bylo ku prospěchu a ne naopak. 

Podnikatelé, kteří mají sklony k přílišné štědrosti jsou zároveň nesmírně empatičtí – dokáží se vcítit do potřeb svých zákazníků a skutečně o ně pečovat. Zároveň také dokáží dát do svých služeb obrovskou hodnotu a kvalitu – dokáží tak skvěle pečovat o celkovou zkušenost svých zákazníků. 

A co vy? Máte zkušenost s přílišnou štědrostí?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Načerpejte inspiraci, získejte užitečné tipy a stáhněte si zdarma hodnotné online produkty. 

V sekci získáte tipy na knihy a užitečné nástroje, e-book, Showit šablonu zdarma, doporučení na inspirativní podnikatelky a ochutnávku přednášek z LUCIES online. 


inspirativní sekce

Inspirace, tipy & zdroje pro vaše podnikání