tip na knihu pravidlo 10X

Grant Cordone – Pravidlo 10X – inspirace z knihy

Přečetla jsem si knihu Granta Cordoneho – Pravidlo 10x – Jediný rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem a rád abych s vámi sdílela pár autorových myšlenek, které mě zaujaly. Popravdě mě v knize nezaujalo jen pár myšlenek. Celá kniha je skvělá. Doporučila bych ji k přečtení všem, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život a dokázat to, o čem vždycky snili.

Grant Cordone, miliardář, který na to jde zpříma. Nebude vám mazat med kolem pusy a to mě na něm baví. Ostatně sám v knize zmiňuje, že ti, kteří trpí smýšlením oběti (a odhaduje to na více než polovinu populace) budou tuto knihu nenávidět.

 

1. VĚCI SE NEDĚJÍ MNĚ, DĚJÍ SE KVŮLI MNĚ

Mnohokrát v knize zmiňuje, že věci se nedějí nám, dějí se kvůli nám. Uvádí, že jsme plně zodpovědní za to co se nám děje. A že to není jen vinou někoho druhého nebo nějaké síly zvenčí. Z jeho knihy cítím, že mu došla trpělivost s ukřivděnými chudáčky, kteří svalují vinu na druhé. Grant Cordone píše, že úspěšní lidé nesnáší hru na to, kdo je viníkem a že jsou ochotní převzít kontrolu a nést odpovědnost za vlastní život.

A opět se s tím nemaže: “Každý, kdo používá svalování viny jako omluvu pro to, proč se něco stalo nebo nestalo, nikdy nedojde v životě k skutečnému úspěchu a jen podpoří svůj status otroka na této planetě.”

Grant Cordone, pravidlo 10X, kapitola Předpokládejte kontrolu všeho

 

Nepřijde vám to inspirativní a zároveň osvobozující? Mně rozhodně ano. S ukřivděnými chudáčky a oběťmi hledající viníky, aniž by se jen podívali na svůj vlastní nos do zrcadla, mám ve svém životě mnoho zkušeností. Myslím si, že za tím stojí nesprávný pocit neschopnosti a lenosti, doprovázený uklidňujícím lhaním si do vlastních očí. Víte, já nevěřím, že je někdo něčeho opravdu neschopný. Myslím si, že každý je schopný vydat se na cestu za tím, po čem touží. Problém je, že na té cestě je potřeba překonávat různé překážky, včetně vlastní lenosti a vycházet ven ze své komfortní zóny.

To samé píše i T. Harv Eker ve své knize Jak myslí milionáři, kde srovnává, jak přemýšlejí bohatí (úspěšní) a chudí (neúspěšní) lidé. Uvádí, že chudí lidé si rádi hrají na oběť, ne že obětí jsou. Proč to dělají?

“Dělat ze sebe chudinku je samozřejmě příjemná strategie, která má své výhody. Co získají lidé, kteří se tváří ublíženě? No přeci pozornost! A pozornost je velmi důležitá – skoro každý z nás se ji snaží v té či oné formě získat. Je to tím že děláme kritickou chybu a pleteme si pozornost okolí s láskou.”

T. Harv Eker, Jak myslí milionáři, kapitola Zásada č.1

 

Vraťme se zpět ke knize Pravidlo 10X a k další myšlence, která mě zaujala.

 

2. EXISTUJÍ ČTYŘI STUPNĚ AKCE NA CESTĚ, KTERÁ VEDE K ÚSPĚCHU

Grant Cordone říká, že většina lidí selže hlavně pro to, že jejich stupeň akce potřebné k dosažení něčeho je nízký. Rozlišuje čtyři druhy akce.

  1. Nedělat nic.
  2. Dát se na ústup.
  3. Vykonávat běžný stupeň činností.
  4. Vykonávat masivní činnost.

 

Vzhledem k tomu, že se kniha jmenuje Pravidlo 10X, asi chápete, že autor za správný považuje pouze čtvrtý stupeň.

Velice mě zaujala jeho myšlenka, že nejnebezpečnější bývá právě třetí – průměrný stupeň činností. Proč? Protože je považován za přijatelný. Většina lidí vytvoří průměrnou snahu a dosáhne průměrných výsledků. Při pokusech o změnu například ve firemním týmu, se často lidé zaměří na ty, kteří nedělají nic nebo jsou dokonce destruktivní, málokdo se zaměřuje na ty, kteří jsou průměrní. To je podle Granta Cordoneho chyba, protože s průměrným stupněm činností nevytvoří nikdy nic výjimečného.

Masivní stupeň činnosti zahrnuje, že si dáte 10x větší cíle, podniknete 10x větší akci a rozhodnete se unést 10x více problémů, strachu a kritiky než ostatní. Masivní stupeň činnosti je podle Granta Cordoneho jediný rozdíl mezi skutečným úspěchem a neúspěchem. Průměr je podle něj recept na neúspěch.

 

3. POSEDLOST NENÍ NEMOC, JE TO DAR

Další věc, která mě zaujala, se týká posedlosti. Znáte to, když se ráno probudíte s myšlenkou na něco, co chcete v životě dosáhnout, a když s tou myšlenkou také usínáte? Přiznám se bez mučení, že jsem si kolikrát říkala, jak by byl můj život lepší a klidnější, kdybych nechtěla “víc”. Grant mě uklidnil, že s touto posedlostí by to snad mohlo být v pořádku.

“Posedlost není špatná věc, je to podmínka, abyste se dostali tam, kam se dostat chcete. Ve skutečnosti musíte chtít být tak fanatičtí, co se týče úspěchu, že svět bude vědět, že neděláte kompromisy, a že neustoupíte.”

Grant Cordone, Pravidlo 10X, kapitola Posedlost není nemoc, je to dar

 

Gordon hovoří o tom, jak miluje fanatické lidi. Svět je sice nazývá šílenci a hází jim klacky pod nohy. Když ale uspějí, z šílenců se najednou stanou géniové. To samé tvrdil i Steve Jobs.

“Pouze ti, kteří byli natolik šílení, že si mysleli že dokážou změnit svět, ho dokázali opravdu změnit.”

Steve Jobs, zakladatel Apple

 

Posedlost v lidech by se tedy neměla trestat, měla by se podporovat. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby to bylo naopak? Kdyby byli chváleni ti, kteří tvrdě pracují a jsou posedlí svými cíli a trestáni ti, kteří nejsou?

 

4. STRACH JE SKVĚLÝ UKAZATEL POSUNU

Grant Cordone zmiňuje, že pokud se začnete posouvat k masivnějšímu stupni činností, bude se u vás čím dál častěji objevovat strach.

“Strach není špatný, nebo něco, co by vám bránilo, naopak, je to něco, co chcete hledat a přijmout. Strach je vlastně znamení, že děláte to, co je potřeba k pohybu správným směrem.”

Grant Cordone, pravidlo 10X, kapitola Strach je skvělý ukazatel

 

Často se bojíme něčeho, co ve skutečnosti nikdy nenastane. To je první část toho, co si musíme uvědomit. Druhá část je, že strach bychom měli vítat, protože je dokonalým ukazatelem, že se věci dějí směrem, který si přejeme.

Strach nám prý také říká, kdy máme konat – nyní. Nemáme se dlouho připravovat a čekat, až nebudeme mít strach, protože se může stát, že budeme čekat tak dlouho, až naše příležitost pomine. Jediná věc, která znamená rozdíl je akce.

“Bez ohledu na výsledek, řekl bych, že je daleko lepší selhat, když něco děláte, než selhat při přípravě něco udělat, zatímco někdo jiný přijde a shrábne vaše sny.”

Grant Cordone, Pravidlo 10X, kapitola Strach je skvělý ukazatel

 

Je potřeba zahnat obavy, nekrmit je a nedávat jim čas. Naopak je potřeba svůj strach využívat k růstu.

 

5. KRITIKA JE ZNÁMKA ÚSPĚCHU

Určitě znáte příběh o ošklivém káčátku nebo o krabovi, který se snaží utéct z kýble a ostatní ho stahují dolů. Je to asi součást lidské přirozenosti, že každá snaha o vzlet bude po zásluze potrestána těmi, kteří už to vzdali.

Grant Cardone píše, že nejen strach, ale i kritika a posuzování ostatních je znamením toho, že si vedete dobře a že děláte víc než ostatní.

“Kritika přichází jako přirozený výsledek získané pozornosti. To by mohl být důvod, proč se někteří lidé snaží vyhnout pozornosti úplně, jako i tomu být posuzováni”.

Grant Cordone, Pravidlo 10X, kapitola Kritika je známka úspěchu

 

Když začnete fungovat na úrovni 10X a být opravdu úspěšní, začnou vám lidé věnovat pozornost. Někteří vás budou uznávat, někteří se od vás budou chtít učit a drtivá většina vám bohužel začne závidět, hodnotit a kritizovat vaše činy.

Kteří lidé to dělají? Ti, kteří nemají řešení pro vlastní situaci, protože například ztratili víru v tom, že by mohli něco změnit. Znám to bohužel velmi dobře z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti lidí, které mentoruji. Představte si situaci, že máte něco, co druhý nemá nebo že jste dosáhli něčeho, čeho druhý nedosáhl. A vypusťme přirozenost toho, že každý z nás má něco (nebo něčeho víc), co druhý nemá a že ten druhý zase může mít něco, co mi sami nemáme.

Rozdíl je v tom, jak reagujeme na to, že druzí mají něco, co my ne. Někdo se nechá inspirovat a ptá se, jak jsme našeho úspěchu dosáhli. A druhý se rozhodne zhodnotit a zkritizovat nás.

Sama jsem dlouho nerozuměla tomu, v čem se skrývá rozdílnost těchto reakcí. Pak jsem to pochopila. Pokud si myslím, že bych danou věc nebo úspěch, po kterém toužím, nemohla mít, jediná reakce, která mi zbývá, je devalvace druhého. Pokud ale přijmu zodpovědnost a vím, že můžu danou věc nebo úspěch mít také, pak mě druhý člověk přitahuje, inspiruje a chci se od něj učit.

“Slabí a uchvácení jedinci odpovídají na úspěch ostatních tak, že na něj útočí. V ten moment, co si zvolíte, že bude vládnout a zaberete území, riskujete, že se stanete pro tyto lidi cílem.”

Grant Cordone, Pravidlo 10X kapitola Kritika je známkou úspěchu

 

6. VÝMLUVA JE OSPRAVEDLNĚNÍ PRO NAŠE ČINY

Grant Cordone tvrdí, že výmluvy jsou jen přehledem událostí, který děláme, abychom se sami cítili dobře po té, co jsme něco udělali nebo neudělali. A také, že výmluvy jsou tu pro lidi, kteří odmítají přijmout odpovědnost za své životy a za to jak se vyvinou. A opět se s tím nemaže.

“Otroci a oběti se vymlouvají a budou navždy odsouzeni k tomu, aby měli jen zbytky a odpadky od ostatních.”

Grant Cordone, Pravidlo 10X, kapitola Výmluvy

 

Sebelítost a výmluvy značí, že má někdo extrémně nízkou úroveň zodpovědnosti. Naštěstí ale v sobě skrývají také možnost řešení problému – tedy pouze pokud jsme své vlastní výmluvy schopni rozpoznat. Můžeme se například vymlouvat na to, že lidé nemají peníze. Když se od této výmluvy dokážeme odpoutat, můžeme spatřit prostor pro to, jak vylepšit své služby nebo jak se naučit lépe prodávat své výrobky.

Máte chuť si knížku od Granta Cordoneho přečíst? Vřele vám ji doporučuji. Hlavně v dobách,  kdy rozjíždíte nový projekt nebo kdy už máte plné zuby své vlastní lenosti a role oběti.

 

Lucie S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *