Určitě se shodneme na tom, že člověk vidí svět kolem sebe takový, jaký je on sám. Náš příběh, naše hodnoty a to, jak přistupuje- me k sobě, se odráží na tom, jak vnímáme svět. Je to přirozené. Proto považuji fotografii za nádherné umění, obohacující koníček a krásné řemeslo. To, co, jak a proč fotíme, je v harmonii s tím, jací jsme.

Chcete-li dát do svých fotografií více hloubky, musíte se stát hlubším člověkem. Chcete-li spatřit ve svých fotografiích něco navíc, musíte více poznat samy sebe. Pak budete schopné vidět hloubku a skutečnou krásu druhých lidí, a tu pak zachytit.

Focení žen je nádherný způsob, jak skrze krásu druhých vidět svou vlastní krásu. Jak skrze ženskost, kterou spatříte u svých klientek, objevovat tu vlastní. Čím víc jsme schopny při focení ocenit vnitřní krásu, která prostupuje ven a září ženám z očí, tím více se nám daří ocenit ji u sebe. Je to jako zrcadlo – čím lépe spatříte krásu v sobě, tím více ji spatříte v druhých. A když ji vidíte, můžete se pokusit ji zachytit.

Chcete-li vidět na svých fotografiích více pravdivosti, musíte se stát pravdivějším člověkem. Pokud budete schopné vidět přes vlastní masky, brnění a neopreny samy sebe, a pokud dokážete ocenit a přijmout to, co tam uvidíte, budete to schopné vidět a ocenit i u žen, které se objeví před vaším objektivem.

Pokud chcete spatřit autenticky druhého člověka, je potřeba stát se sama více autentická. Pak totiž naprosto přirozeně dokážete vytvořit důvěrnou a podporující atmosféru. Nestačí být jen pravdivá k sobě (tvořím pro ženy zkušenost, která je v souladu s tím, kdo jsem, jak věci skutečně cítím a která podporuje mou vlastní jedinečnost) a ke svým klientkám (nic nepředstírám, nehraju hry, jsem ve vztahu s nimi otevřená a pravdivá). Je také naprosto stěžejní naučit se naslouchat. Slyšet druhého, neskákat mu do řeči a nezískat celou konverzaci jen pro sebe – to je sice dobrý základ, ale sám o sobě nestačí. Důležitým prvkem naslouchání je také vcítění se do druhých lidí bez jakéhokoliv hodnocení, přirozená úcta k člověku a také upřímný lidský zájem.

Důvěrná atmosféra postavená na základě pravdivosti, upřímnosti a úcty, na empatickém a nehodnotícím naslouchání a bezvýhradném přijetí bez jakýchkoliv podmínek, přispívá k tomu, aby s vámi během setkání prožila klientka kouzlo. Můžete jí dát skvělý profesionální zážitek a krásné fotografie, pokud ale při setkání s vámi zažije kouzlo, je to mnohem víc, než čekala. Vaše profesionalita, promyšlenost, zkušenosti a fotografická kvalita předčí její očekávání. Pokud ale navíc dokážete, aby si během focení prožila bezpodmínečné přijetí, předčíte její očekávání o tisíc procent. Okouzlení z prožití vlastního nádherného slunce je silný zážitek, který doprovází dojetí, někdy pláč a téměř vždy je to zážitek, z něhož se dá dlouho čerpat.

Mou knihu si můžete koupit ZDE.

Kapitola z mé knihy: Jak vidět srdcem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

chcete dostávat

novinky z blogu?

Kdykoliv vyjde nový článek, zašlu vám ho.  Nechci vás zahltit, ani vám zasílat sáhodlouhé prodejní kampaně. Chci jen, abyste dostali nové inspirativní nebo edukativní články přímo do vaší mailové schránky.

Nemusíte se obávat, váš e-mail nesdílím třetím stranám. Navíc se můžete kdykoliv odhlásit.

Nemusíte se obávat, váš e-mail nesdílím třetím stranám. Navíc se můžete kdykoliv odhlásit.

A je to. :)

novinky z blogu?

chcete dostávat