Určitě se shodneme na tom, že člověk vidí svět kolem sebe takový, jaký je on sám. Náš příběh, naše hodnoty a to, jak přistupuje- me k sobě, se odráží na tom, jak vnímáme svět. Je to přirozené. Proto považuji fotografii za nádherné umění, obohacující koníček a krásné řemeslo. To, co, jak a proč fotíme, je v harmonii s tím, jací jsme.

Chcete-li dát do svých fotografií více hloubky, musíte se stát hlubším člověkem. Chcete-li spatřit ve svých fotografiích něco navíc, musíte více poznat samy sebe. Pak budete schopné vidět hloubku a skutečnou krásu druhých lidí, a tu pak zachytit.

Focení žen je nádherný způsob, jak skrze krásu druhých vidět svou vlastní krásu. Jak skrze ženskost, kterou spatříte u svých klientek, objevovat tu vlastní. Čím víc jsme schopny při focení ocenit vnitřní krásu, která prostupuje ven a září ženám z očí, tím více se nám daří ocenit ji u sebe. Je to jako zrcadlo – čím lépe spatříte krásu v sobě, tím více ji spatříte v druhých. A když ji vidíte, můžete se pokusit ji zachytit.

Chcete-li vidět na svých fotografiích více pravdivosti, musíte se stát pravdivějším člověkem. Pokud budete schopné vidět přes vlastní masky, brnění a neopreny samy sebe, a pokud dokážete ocenit a přijmout to, co tam uvidíte, budete to schopné vidět a ocenit i u žen, které se objeví před vaším objektivem.

Pokud chcete spatřit autenticky druhého člověka, je potřeba stát se sama více autentická. Pak totiž naprosto přirozeně dokážete vytvořit důvěrnou a podporující atmosféru. Nestačí být jen pravdivá k sobě (tvořím pro ženy zkušenost, která je v souladu s tím, kdo jsem, jak věci skutečně cítím a která podporuje mou vlastní jedinečnost) a ke svým klientkám (nic nepředstírám, nehraju hry, jsem ve vztahu s nimi otevřená a pravdivá). Je také naprosto stěžejní naučit se naslouchat. Slyšet druhého, neskákat mu do řeči a nezískat celou konverzaci jen pro sebe – to je sice dobrý základ, ale sám o sobě nestačí. Důležitým prvkem naslouchání je také vcítění se do druhých lidí bez jakéhokoliv hodnocení, přirozená úcta k člověku a také upřímný lidský zájem.

Důvěrná atmosféra postavená na základě pravdivosti, upřímnosti a úcty, na empatickém a nehodnotícím naslouchání a bezvýhradném přijetí bez jakýchkoliv podmínek, přispívá k tomu, aby s vámi během setkání prožila klientka kouzlo. Můžete jí dát skvělý profesionální zážitek a krásné fotografie, pokud ale při setkání s vámi zažije kouzlo, je to mnohem víc, než čekala. Vaše profesionalita, promyšlenost, zkušenosti a fotografická kvalita předčí její očekávání. Pokud ale navíc dokážete, aby si během focení prožila bezpodmínečné přijetí, předčíte její očekávání o tisíc procent. Okouzlení z prožití vlastního nádherného slunce je silný zážitek, který doprovází dojetí, někdy pláč a téměř vždy je to zážitek, z něhož se dá dlouho čerpat.

Mou knihu si můžete koupit ZDE.

Kapitola z mé knihy: Jak vidět srdcem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

máte rádi dárečky
a zajímá vás tvorba webu?
mám pro vás úúúžasné

freebies

Najdete zde 27 stránkový Brand dotazník, dvě webové one-page šablony zdarma, slevu 10 % na Showit, 50 % na Flodesk, Checklist před spuštěním webu a další užitečné informace.